ستایش فرزند
۷ مرداد ۱۳۹۶
دکتر روشنک وامقی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

دانشیار؛ هیئت علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بنیان گذار دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ۱۳۶۸- ۱۳۸۴( سال ۱۳۸۵ بازنشستگی از وزارت بهداشت) عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی کشور ۱۳۸۴ موسس و مدیر موسسه تغذیه سلامت و توسعه ۱۳۸۵ مدیر و موسس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران ۱۳۸۵ مدیر و موسس تارنمای بهسایت ایران www.behsite.ir 1386 اولین تارنمای علمی آموزش تغذیه برای فارسی زبانان جهان موسس و مدیر موسسه کودک سلامت و توسعه ۱۳۹۲ تحصیلات

 • اخذ مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۸
 • اخذ مدرک مدیریت بهداشت MPH از دانشگاه تهران در سال ۳۶۶ ۱
 • اخذ مدرک تخصصی اپیدمیولوژی با گرایش تغذیه از دانشگاه تهران ۱۳۷۳

عناوین شغلی در وزارت بهداشت

 • معاونت امور برنامه ریزی وهماهنگی دفتر نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت ۱۳۶۰
 • کارشناس حوزه بهداشت و مدیر امور دارویی معاونت بهداشتی ۱۳۶۷
 • مدیر کشوری برنامه پیشگیری از کمبود ید از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۴
 • معاونت اداره کل بهداشت خانواده و مسوول اداره تغذیه سال۱۳۷۰
 • مدیر اداره تغذیه معاونت بهداشتی در وزارت بهداشت ۱۳۷۱-۱۳۷۵
 • بنیان گذار دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت سلامت وزارت بهداشت
 • مدیر دفتر فوق از سال ۱۳۷۵تا ۱۳۸۴
 • مدیر پروژه بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر ۲ سال و زنان باردار و شیرده مشترک با بانک جهانی تا سال ۱۳۸۴

ایجاد ساختار اداری برای تغذیه جامعه در وزارت بهداشت

 • ایجاد اداره تغذیه در معاونت بهداشتی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۷۳
 • پیگیری ایجاد پست و صدور مجوز استخدام کارشناس تغذیه در مرکز بهداشت استان و شهرستان در سال های ۷۴- و استخدام بیش از ۱۷۰ کارشناس در استانها و شهرستانها ۱۳۷۳ و ایجاد شبکه همکار کارشناسان در کشور.
 • طراحی ساختار دفتر بهبود تغذیه جامعه و نهایتا
 • تصویب ساختار و تشکیلات دفتر بهبود تغذیه جامعه در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( این ساختار متاسفانه بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت نهم عملی نشد )

تحقیقات کشوری بررسی وضع موجود برای شناخت مشکلات حاد تغذیه ای ۱- بررسی کشوری شیوع گواتربه تفکیک استان ، مناطق شهری و روستایی و جنس ۱۳۶۸ با کمک مرکز تحقیقات غدد دانشگاه شهید بهشتی و کمیته کشوری پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید . برنامه تزریق ید روغنی در منطقه کیگا امازاده داود و ید دارکردن نمک بعد از این بررسی انجام شد ۲- بررسی مجدد کشوری IDD شیوع گواتر و میزان ید ادرار در سال ۱۳۷۵بعد از سه سال مصرف نمک ید دار در استان های کشور به تفکیک استان ، مناطق شهری و روستایی و جنس برای تعیین اثر بخشی برنامه IDDD با کمک مرکز تحقیقات غدد دانشگاه شهید بهشتی و کمیته کشوری پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید ارائه گزارش به سازمانهای بین المللی۱۳۸۰؛ مانیتورینگ مرتب ید در نمک ها و ایجاد آزمایشگاههای استانی برای تعیین ید ادرار و استفاده مجدد از ید روغنی در مناطق هیپر اندمیک توسط بهورزان قبل و در حین انجام بررسی اجرا گردید .

 • AIR PEGASUS 92-16
 • ۴- اولین بررسی کشوری وضعیت تن سنجی و مراقبت های تغذیه ای کودکان زیر ۵ سال کشور یا ANIS1 (Anthropometric National Indicator Survey به تفکیک استان ، مناطق شهری و روستایی و جنس و رتبه بندی استانها از نظر مشکل سوتغذیه کودکان سال۱۳۷۷ (نتیجه این تحقیق کشوری بنام سیمای کودکان استانها با کمک یونیسف چاپ شد و بعنوان اولین سند وضعیت سوتغذیه کودکان به کلیه استانهای کشور ارسال شد . در این کتاب وضعیت سلامت تغذیه ای و مراقبت ها کودکان هر استان در یک صفحه قابل مشاهده است .) ۱-برنامه ملی شیر مدرسه ، ۲-برنامه مشارکتی کاهش سوتغذیه کودکان زیر ۵ سال کشور تحت نام (مشکات سلامت ) و ۳- برنامه حمایت تغذیه ای از کودکان مبتلا به سوتغذیه به دلیل فقر خانواده ۴- چاپ کارت جدید پایش رشد و ترویج استفاده از آن ۵- ایجاد شبکه همکاران تغذیه ۶ _ ایجاد کلینیک های تغذیه کودک در بعضی از استانها متعاقب این بررسی در کشور صورت گرفت ۵- اولین بررسی کشوری وضعیت ریزمغذی های آهن، روی، ویتامین A و ویتامین D در ۷ گروه سنی در ۱۱ اقلیم جغرافیایی کشور سال ۱۳۸۰با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و آزمایشگاه رفرانس بنام National Integrated Micronutrient Survey (NIMS ) و به فارسی بنام پژوهشی در وضعیت ریز مغذی های ایران ( پورا ) نامیده شد . که مقالات متعددی از وضعیت ریز مغذیها بر آساس آن در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کنگره های و همایش های مختلف ارایه گردید . ۱- تلاش در جهت ترویج مصرف قطره آهن بعد از ۶ ماهگی و قطره ویتامین آ ود از پانزده سالگی تولد ، غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک ( اولین پروژه در بوشهر و سپس استانهای جنوبی با کمک مالی و معنوی استانداران بطوریکه در زمان باز نشستگی ۱۱ میلیون نفر در استانهای جنوبی از نان غنی شده استفاده میکردند طرح غنی کردن روغن با ویتامین آ و د در اردبیل و آذر شرقی هم بعد از این تحقیق آغاز شد که با فراهم شدن مقدمات و تشکیل کمیته کشوری در سال ۱۳۸۵ متوقف شد . ۶- اولین بررسی کشوری LBW تولد نوزاد کم وزن در کشور به تفکیک استان سال ۱۳۸۲ ۷- دومین بررسی کشوری ANIS یا وضعیت تن سنجی کودکان زیر ۵ سال کشور ۱۳۸۲

  • نتیجه این بررسی متاسفانه در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم بدست آمد و بهمین دلیل اجازه چاپ نگرفت این بررسی نشان داد که سوتغذیه کودکان کشور بنحو چشمگیری پایین آمده ولی با توجه به نتایج آن بصورت ترند ۱۰ ساله سوتغذیه کودکان کشور در مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران دوره چهارم شماره ۱ بهار ۱۳۸۷ چاپ شد.

  برنامه های اجرایی موفق در وزارت بهداشت : ۱- برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید و کسب رتبه IDD Free در منطقه EMRO سازمان جهانی بهداشت سال ۲۰۰۰٫ در اجلاس دبی ۲- طراحی و چاپ کارت مراقبت کودک( با رنگ متفاوت مخصوص پسر و دختر) به عنوان ابزار ساده پایش رشد کودک ویژه مادر برای درگیر کردن مادر در رشد کودک همراه با مدل تصویری تغذیه تکمیلی و جدول واکسیناسیون در این کارت برای اولین بار تفاوت رشد پسران و دختران ملحوظ شد و منحنی های رشد دور سر و قد نیز اضافه گردید و در کشور جایگزین کارت قبلی شد . ۳- برنامه فرهنگ سازی استفاده از کارت پایش رشد مخصوص مادر و توانمند سازی مادران به تفسیر کارت ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ ۴- تحقیق مداخله ای کاهش سو تغذیه کودکان در سه منطقه روستایی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷با مدل مشارکتی و حمایت فرمانداران منطقه ( این طرح بنام مشکات سلامت معروف شد ) که منجر به کاهش ۵۰ در صدی سوتغذیه کودکان شد و برنامه بصورت کشوری در دست اجرا قرار گرفت. این تحقیق مداخله ای در سال ۲۰۰۴ توسط مجله سازمان یهداشت جهانی vol 10 شماره ۶ تحت عنوان Multidisciplinary intervention for reducing malnutrition among children in the Islamic Republic of Iran چاپ شد ۵- اجرای برنامه مکمل یاری مگادوز ویتامین A در مناطق محروم ۶- اجرای طرح آهن یاری هفتگی و آموزش تغذیه دختران دبیرستانی از پایلوت ساوجبلاغ شروع و در سال ۱۳۸۳ کشوری گردید و در سالهای بعد در برنامه دوران راهنمایی نیز گنجانده شد. ۷- اجرای برنامه شیر مدرسه. (با همکاری وزارت جهاد – وزارت آموزش و پرورش) ۸- تدوین سبد قابل عرضه برای تغذیه رایگان ۳ میلیون دانش آموز ۹- طراحی و تولید کیک غنی شده با ویتامین A و آهن برای تامین نیاز ۳۰ درصد نیاز دانش آموزان به این دو ریزمغذی در تغذیه رایگان مدارس ۱۰- غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در استان های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان( که در حال حاضر کشوری اجرا میشود ۱۱- غنی سازی شیر با ویتامین D در یک کارخانه ( متاسفانه گسترش نیافته است ) ۱۲- تشویق صنایع روغن برای بهبود کیفیت روغن های خوراکی و کاهش اسیدهای چرب اشباع و ترانس. ۱۳- توصیه به تولید تخم مرغ کلمبوس حاوی امگا ۳ با تغییر تغذیه مرغ در یک مرغداری نمونه که افراد مبتلا به کلسترول بالا میتوانند از آن استفاده کنند . طرح در دولت نهم متوقف شد. ۱۴- تهیه پروتکل تغذیه در مراکز عمومی و ابلاغ به کلیه وزارتخانه ها ونهادهای کشور پروژه مشترک تغذیه با بانک جهانی

  • برنامه ظرفیت سازی در دانشگاه های کشور برای ایجاد تخصص های گوناگون تغذیه از پهنه سلول تا جامعه و دسترسی به مرزهای دانش جهانی و ایجاد یک جهش ۳۰ ساله در زمینه آموزش و پژوهش. با همکاری ( International Union for Nutrition Sciences) IUNS و دانشگاه فیلیپین و سه دانشگاه علوم پزشکی تهران (شهید بهشتی ،ایران و تهران) از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ این برنامه با کمک یک تیم ۳۱ نفره از تخصص های گوناگون از دانشگاه های معتبر جهان صورت گرفت که منجر به تدوین کریکولوم های جدید تغذیه ملکولی سلولی ، تغذیه حیطه انسان و جامعه گردید که در صورتی که مورد حمایت قرار گیرد و ادامه یابد می تواند ایران را به بهترین قطب آموزشی تغذیه و به عنوان Center of excellence در منطقه و جهان تبدیل سازد.
  • تدوین برنامه ملی غنی سازی با تاکید بر غنی سازی آرد این برنامه نیز با قرارداد مشترک PIU و سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت .
  • تدوین کتاب راهنمای بهبود تغذیه کودکان مخصوص پزشگان با همکاری دانشگاهها و افراد معتبر علمی در زمینه تغذیه و سلامت کودکان زیر ۵ سال .
  • تربیت Master trainers در استانها برای آموزش این کتاب و آموزش آبشاری این کتاب به ۱۳ هزار پزشک در بخش خصوصی و دولتی توسط آموزشگران استانی در طول سه سال.
  • تدوین کتاب راهنمای غنی سازی آرد با ریز مغذیهای ضروری
  • تهیه و چاپ برشور های مرتبط با غنی سازی آرد

  برنامه های منطقه ای:

  • برگزاری اجلاس مشورتی کم خونی فقر آهن برای کشورهای منطقه با همکاری سازمان جهانی بهداشت در تهران
  • برگزاری دو دوره آموزشی پایش و ارزیابی حذف اختلالات ناشی از کمبود ید برای ۲۰ کشور منطقه با همکاری سازمان جهانی بهداشت و مرکز تحقیقات غدد شهید بهشتی .
  • راه اندازی خط تولید نمک یددار در کشور های سوریه و افغانستان
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه پیشگیری از کمبود ید برای کشورهای سودان، یمن، افغانستان، به دعوت سازمان جهانی بهداشت، مرکز ریزمغذی های کانادا و یونیسف

  مشاور سازمان بهداشت جهانی مشاور موقت سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی در ۱۲ مجمع علمی منطقه ای و بین المللی

  1. Temporary Consultant in the Regional workshop on “Control of Iodine Deficiency, Based on Laboratory Results”, EMRO, Syria 1992
  2. Temporary Consultant in the Counseling Meeting on “Prevention of IDA”, Tehran. 1994
  3. Short-time Consultant to help Sudan prepare its National USI program with the support of WHO, Sudan 1995
  4. WHO consultant in the workshop and symposium on “Monitoring and Evaluation of IDD”, Tehran, Iran 1999
  5. WHO consultant in the joint meeting of UNICEF/WHO/MI/RISPA with the participation of representatives from Eastern Mediterranean, Middle East and North of Africa Countries, Dubai 2000
  6. Temporary consultant in the Session on “Control and Prevention of Micronutrients’ Deficiency”, Egypt 2001
  7. WHO – EMRO temporary consultant in the Counseling Mission on Flour Fortification, Egypt 2001
  8. WHO temporary consultant in “Setting Up an International Network for Iodine Laboratories”, Thailand 2001
  9. WHO temporary consultant in “The Counseling Regional meeting for promotion of IDD Program”- Chiang Mai thailand. T.J. Yeldon – Alabama Crimson Tide 2003
  10. WHO temporary consultant in “The Counseling Regional meeting for Preparation of global strategy of Diet, Physical activity and Health-Egypt. 2003
  11. Unicef consultant on Micronutrients Deficiency Prevention IDD,IDA,VDA with emphasis on USI May 15-May 24 ,2006 Tashkent Uzbakistan
  12. WHO temporary consultant on Technical Consultation to finalize the Training Module “Management of Nutrition Programme for Senior Health Programme Managers”, in EMRO, Cairo, Egypt, 3-5 July 2006.

  Research papers 1- The effect of iodized oil injected to pregnant women during pregnancy and its effect on their infants and children, 3rd international congress for endocrine diseases and metabolism. 1995 2- The effect of iodized oil injected to pregnant women during pregnancy and its effect on their infants and children, 4th international congress for endocrine diseases and metabolism. 1996 3- Monitoring the IDD elimination program in 13 provinces, 4th international congress for endocrine diseases and metabolism 1996 4- Progress towards elimination of IDD in Iran, a KAP survey for iodized salt consumption, Eastern Mediterranean health journal 1996 5- The growth status of children below 5 defined as urban or rural, 21st commemoration of Dr. Gharib 1998 6- PEM prevalence in children under 5 using the classic and standardized methods and comparing the results obtained – ۵th National Nutrition Congress, Tehran,Iran 1999 7- Serum level of T3, T4 and TSH and urinary iodine level in 8 – ۱۰ year-old schoolchildren, Journal of Research in Medicine, Shahid Beheshti University- 2000-24th year-No.2- Pages 121-131 2000 8- Consumption of unworthy junk food in children under 3 in urban and rural areas nationwide, a survey, 5th National Nutrition Congress 2000 9- Total Goiter Rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Lorestan province, a paper, scientific and research seasonal journal of Lorestan University of medical sciences and health services 2001, Third year – No . 8 – pages 49 –۵۳ ۲۰۰۱ ۱۰- Total Goiter rate and urinary iodine levels in the 8 – ۱۰ year-old schoolchildren nationwide in 1996, monitoring report, medicine and Purification Journal – ۲۰۰۱-No. 40- Pages 409-416 2001 11- Total Goiter rate and urinary iodine levels in the 8 – ۱۰ year-old schoolchildren in Tehran in 1996, monitoring report, Research Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services 2001- 25th year – No.2 – pages 25-29 2001 12- National IDD elimination program, Research Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services 2001 13- Total Goiter Rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Khorasan province, a paper, Journal of Mashhad University, faculty of medicine-2001-45th year- No.75- pages 35-40 2001 14- The best way to monitor iodine supplementation, a paper, Journal of Research in Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services – ۲۰۰۱- ۲۵th year- No 2, pages 3-8. 2001 15- Consumption of unworthy junk food in children under 3 in urban and rural areas nationwide, a survey, 13th international congress of pediatrics’ disease 2001 16- Prevalence of different kinds of malnutrition in children under 5 in urban and rural areas nationwide, a survey in 1998, Pazhoohandeh seasonal journal, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2001 17- Total goiter rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Zanjan province in 1996, Zanjan University of Medical Sciences Scientific Journal, 2001, 35th volume, pages 52 – ۵۷ ۲۰۰۱ ۱۸- Total Goiter Rate and Urinary Iodine Levels in the Schoolchildren of Gilan Province in 1996- Gilan University of MEDICAL Sciences Journal – ۲۰۰۱- ۳۹th and 40th volume 2001 19- Total Goiter Rate and Urinary Iodine levels in the Schoolchildren of Boushehr Province in 1996- Teb-e-Jonoob Journal – ۲۰۰۱-۴th year-No.1 – pages 30-35 1- Total Goiter Rate and Urinary Iodine Lvels in the Schoolchildren of Markazi Province in 1996- Rahavard-e-Danesh Journal – ۲۰۰۱-Fourth year– No. 3-pages 1-6 2- Total goiter rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Kerman province in 1996, Kerman University of Medical Sciences Journal No. 1, pages 1 – ۶ ۳- Sustainable control of Iodine deficiency in Iran: Beneficial results of the implementation of mandatory law on salt iodization, Journal of Endocrinol. Invest, 25: 409 – ۴۱۳ ۲۰۰۲ ۴- The Relation Between Serum Ferritin and Goiter, Urinary Iodine and Thyroid Hormone Concentration International Journal of Vitamin and Nutrition Research – ۲۰۰۲-۷۲(۵)-pages 296-299 5- The effect of Zinc on lactating mothers and infants’ status in Yazd city in 2001 – ۷th National Nutrition Congress – Gilan University of Medical Sciences2002 6- Determining the relation between birth weight and prevalence of malnutrition in children under 2, 7th National Nutrition Congress – Gilan University of Medical Sciences 2002 7- The food consumption pattern in children of 12 – ۲۳ months of age in urban and rural areas nationwide, 7th National Nutrition Congress – Gilan University of Medical Sciences 2002 8- Qualitative Research to Revise the Growth Monitoring Card -7th National Nutrition Congress- Gilan University of Medical Sciences 2002 9- The prevalence of obesity in children under 5 nationwide – Annals of Nutrition and Metabolism, Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies – Released August 2001- 17th International Congress of Nutrition2001-Vienna- Austria 10- Replacement of traditional snacks with junk food as an Indicator to Change Dietary Habits and Urbanization in Iranian Children – Annals of Nutrition& Metabolism- Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies- Released August 2001- 17th International Congress of Nutrition2001-Vienn- Austria 11- Total goiter rate and urinary iodine levels in 6-8 years old school children in khoozestan province,in 1996 Ahvaz University of Medical Sciences and Health Services Scientific Journal – ۲۰۰۲ Vol:35-Pages:9-15 12- Prevalence of iron deficiency, anemia and iron deficiency anemia among child-bearing age women (15-49 years old) in urban and rural areas nationwide- Teb-VA-Tazkieh Journal -2002-Vol:47- Pages:37- 44 13- Total goiter rate and urinary iodin levels in 6-8 years old school children in khorasan province in 1996- Mashhad University of Medical Sciences, Scientific Journal – ۲۰۰۲- Vol: 75-Page:35 14- The inter – sectional intervention pattern for decreasing malnutrition of children nationwide between 1996-1999 – Hakim Research Journal – ۲۰۰۳- Vol:6-No:1-8 – Page:1-6 15- Dietary pattern of 2 years old Iranian children- Articles Collection of 9th Asian Congress of Nutrition -2003 – Page:274 16- The multisection interventation pattern for promoting of knowledge, attitude and practice of mothers on child nutrition – Articles Collection of 9th Asian Congress of Nutrition-2003 – Page: 294 17- To examinee the effectiveness of fortified milk with Vitamin D in increasing the serum level of Vitamin D- Articles Collection of 2nd Congress on prevention of non-communicable diseases- 2004- page:281 18- Prevalence of obesity among under 5 years old Iranian children – ۱۷th International Congress of Nutrition- 2001 – Vienna, Austriaa. 19- Dietary pattern and Risk Factors of non- Communicable diseases in Iran (Abstract)- the 2nd congress on prevention of non-communicable diseases (Tehran)- 2004- page:111 20- Iron deficiency anemia among Iranian children 6 years old, 2nd national epidemiology congress, published in the special issue of the scientific magazine of Zahedan university of Medical science,2004 21- Zinc deficiency among pregnant women in Iran, 2nd national epidemiology congress, published in the special issue of the scientific magazine of Zahedan university of Medical science,2004 22- Nutrition intervention for reducing PEM among children under 3 years in Islamic Republic of Iran, published in the special issue of the 9th international clinical nutrition congress, Westminster university, London, 2002 23- Mid Term Evaluation: The flour fortification program in Iran, The Official African Journal of Clinical Nutrition ( S A J C N), Sep.2005,volume 18,suppl 24- Managing nutritional programs in developing countries. Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.10,No. 6:737-746 ,2004. 25- Multidisciplinary intervention for reducing malnutrition among children in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal, vol.10, No.6:844-852, 2004. 26- Prevalence of overweight and obesity in middle-aged women , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 27- Iron status in middle-aged Iranian women, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 28- Interpretation of the trend of malnutrition among Iranian children under 6 , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 29- Micronutrient status among Iranian children 15-23 months, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 30- Micronutrient status among Iranian pregnant women, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 31- Prevalence of LBW in Iran, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 32- Study of vegetable oil consumption in 15 pilot universities of Iran , 2 published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 33- Prevalence of malnutrition among under -6 years old children over 10 years , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 34- Nutritional status assessment of 6-year-old children in Iran , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 35- Prevalence of Lead poisoning and its contributory factors among 6-year-old Iranian children , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 36- Correlation between low weight and mother’s age at the time of pregnancy in Iran , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 37- Pregnancy nutritional care using weight gain monitoring , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 38- Zinc status in Iranian pregnant women , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 39- Standards of medical nutrition therapy in hospitals, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 40- Assessment of diet therapy units in Isfahan hospitals, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 41- Prevalence of LBW in relation to Socio-economic status of Iranian households , 2006 42- Vitamin A status in Iranian 15-23 month –old children , 2001 , published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 43- Prevalence of Zinc deficiency among Iranian pregnant women, published in the special issue of the 9th Iranian Nutrition Congress , Tabriz,2006 44- Prevalence of iron deficiency anemia among adolescents boys and girls in Iran , published in the special issue of the scientific magazine of International Micronutrient Forum , Turkey , 2007 45- Zinc and iron deficiency among Iranian children under 6 years , published in the special issue of the scientific magazine of International Micronutrient Forum , Turkey , 2007 46- Mid Term Evaluation of flour fortification with iron and folic acid in Iran, published in the special issue of the scientific magazine of International Micronutrient Forum , Turkey , 2007     1369 کتاب: فارسی   1- کتاب دارونامه خانه های بهداشت   1371 2- کتاب دارونامه خانه های بهداشت ۱۳۷۱ ۳- کتاب اختلالات ناشی از کمیود ید برای آموزش کارکنان بهداشتی (رده میانی) ۱۳۷۲ ۴- کتاب راههای پایش و کنترل کیفی نمکهای یددار در پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید ۱۳۷۵ ۵- مجموعه آموزشی پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن برای کارکنان رده میانی در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور ۱۳۷۶ ۶- کتاب مجموعه آموزشی برای یاران چند پیشه ۱۳۷۶ ۷- مجموعه آموزشی تغذیه کودکان در سنین مدرسه برای کارکنان رده میانی در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور ۱۳۷۸ ۸- مجموعه آموزشی راهنمای پایش رشد و بهبود تغذیه کودکان زیر ۶ سال ۱۳۷۸ ۹- کتاب سیمای تغذیه کودکان در استانها ۱۳۷۸ ۱۰- کتاب پایش و ارزیابی نمکهای یددار ۱۳۷۸ ۱۱- کتاب بهداشت و تولید مواد غذایی (مجموعه آموزشی برای زنان روستایی) ۱۳۷۸ ۱۲- کتاب تغذیه، تنظیم خانواده و بهداشت محیط (مجموعه آموزشی برای زنان روستایی) ۱۳۷۸ ۱۳- کتاب تغذیه گروههای آسیب پذیر (مجموعه آموزشی برای زنان روستایی) ۱۳۸۰ ۱۴- مجموعه آموزشی بهبود رشد و تغذیه کودکان (ویژه پزشکان) ۱۳۸۱ ۱۵- ویرایش و راهنمایی کتاب نیازهای غذایی شیرخواران و دستور تهیه غذای کمکی ۱۳۸۱ ۱۶- مجموعه آموزشی تغذیه در سنین مدسه برای کارکنان بهداشتی، درمانی و مراقبین بهداشت مدارس، دکتر ربابه شیخ الاسلام،زهرا عبداللهی،دکتر فروزان صالحی ۱۳۸۱ ۱۷- آموزش فعال برای تغذیه سالم خودآموز ویژه دانش آموزان ۱۳۸۱ ۱۸-آموزش فعال برای تغذیه سالم خودآموز ویژه معلمان ۱۳۸۱ ۱۹- دستور عمل کارت مراقبت کودک، ۱۳۸۱ ۲۰-مجموعه آموزشی پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن ۱۳۸۳ ۲۱- کتاب جامع بهداشت عمومی ( فصل ۹ گفتار ۱۸ پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن) انتشارات ارجمند چاپ اول جلد دوم ۱۳۷۲ ۱- کتاب گزارشی از وضعیت اختلالات ناشی از کمبود ید در ایران (فارسی و انگیسی) ۲- کتاب سیمای تغذیه کودکان در استانها (فارسی و انگلیسی) ۱۳۷۹ ۳- کتاب غلبه بر اختلالات ناشی از کمبود ید در کشور ایران (انگلیسی)   ترجمه : ۱۳۷۲ راهنمای پایش و کنترل کیفی نمک های یددار در پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید ۱۳۷۵ اصول مدیریت تغذیه در مراقبتهای اولیه بهداشتی (سازمان جهانی بهداشت) ۱۳۷۵ راهنمای فنی مبارزه با کمبود ید چاپ اول ۱۳۷۱ و چاپ دوم ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، بررسی، تجزیه و تحلیل، اقدام ،انگل.پ،لوتسکا.ل،آرمسترانگ.ه ترجمه : زهرا عبداللهی، دکتر ربابه شیخ الا سلام ۱۳۷۹ راهنمای راه اندازی سیستم پایش غذا و تغذیه برای کشورهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ۱۳۸۰ Essential Nutrition راهنمایی برای مدیران بهداشتی WHO/BASICC/UNICEF   مقاله مروری با هدف آموزش همگانی و چاپ درنشریات داخلی و ارائه در سمینارها و کنگره ها: ۱۳۷۱ ۱- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید، گزارشی از فعالیتهای انجام شده در زمینه IDD، مجله دارو و درمان ۱۳۷۱ ۲- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید در کشور، سومین کنگره سراسری انجمن متخصصین بیماریهای داخلی ایران ۱۳۷۲ ۳- نمکهای یددار واقعیتها وتوهمات، مجله دارو و درمان ۱۳۷۳ ۴- IDD اپیدمی بیصدا وراههای پیشگیری ازآن دردومین سمینار طب اجتماعی اطفال در ایران ۱۳۷۴ ۵- شمارش معکوس آغاز شده است ۱۳۷۴ ۶- برنامه کشوری مبارزه با اختلالات ناشی از کمبود ید، مجله طب و تزکیه ۱۳۷۴ ۷- کمبود ید فاجعه ای قابل پیشگیری ۱۳۷۵ ۸- اهمیت تغذیه صحیح در تندرستی انسان به مناسبت روز جهانی غذا ۱۳۷۵ ۹- پایش رشد کودک، تضمین سلامتی آینده کشور ۱۳۷۵ ۱۰- تولید و توزیع نمک یددار در ایران، چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز ۱۳۷۶ ۱۱- مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها در دام زنگ خطری برای سلامت ۱۳۷۷ ۱۲- سوءتغذیه پروتئین انرژی، سدی فراراه توسعه ۱۳۷۷ ۱۳- تغذیه و ریزمغذیها ۱۳۷۷ ۱۴- تنقلات غذایی کم ارزش ۱۳۸۰ ۱۵-امنیت غذایی پایدار یا گرسنگی پایدار ، روزنامه همشهری ۲۸/۷/۸۰   گزارشات فارسی ۱۳۷۱ ۱- گزارشی از مشکلات تغذیه ای کشور و اهداف برنامه اجرایی کنفرانس جهانی غذا و تغذیه ۱۳۷۲ ۲- گزارش برنامه های تغذیه در تایلند ۱۳۷۲ ۳- گزارشی از کنفرانس بین المللی تغذیه در استرالیا ۱۳۷۳ ۴- گزارشی از فعالیتهای انجام شده در زمینه IDD 1376 5- گزارش طرح تحقیقاتی تعیین الگوی مداخله مناسب برای کاهش سوء تغذیه انرژی – پروتئین در کودکان مناطق روستایی شهرستانهای بردسیر، ایلام و برازجان ۱۳۷۸ ۶- گزارش بازدید از کارخانجات غنی سازی مواد غذایی سوئیس ۱۳۷۹ گزارش سمپوزیم نمک در سال۰ ۲۰۰ در شهر هگ ،هلند ۲۰۰۱ ۷- گزارش شرکت در هفدهمین کنگره بین المللی تغذیه ۲۷ الی ۳۱ آگوست ، وین ،اتریش ۲۰۰۳ ۸-گزارش شرکت در کنگره اروپایی تغذیه ۴ الی ۱۰ اکتبر ،رم ،ایتالیا ۲۰۰۳ ۹-گزارش شرکت در نشست مشورتی منطقه ای برای تهیه استراتژی جهانی تغذیه ، فعالیت بدنی وسلامت ” ۳۰ اپریل تا ۲ می ،قاهره مصر ۲۰۰۵ گزارش شرکت در نشست مشورتی غنی سازی   گزارشات انگلیسی   1- Progress towards elimination of IDD in the Islamic Republic of Iran. A KAP survey of iodized salt consumption. 1370 2- Situation of Iodine deficiency disorders and control measures in I.R.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *