دکتر ربابه شیخ الا سلام
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
رشد کودک : از ۳ تا ۴ سالگی
۲۴ مرداد ۱۳۹۶

رتبه علمی: استاد مقطع و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی- پزشک متخصص بیماریهای کودکان گروه آموزشی: علوم بالینی- و مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی . سوابق تحصیلی دانشگاهی ۱۳۶۸ دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران-ایران پزشکی عمومی ۱۳۷۱ دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران-ایران پزشکی تخصصی بیماریهای کودکان ۱۳۷۷-۱۳۷۸ دوره عالی بهداشت دانشگاه تهران تهران-ایران MPH   زمینه های تخصصی ۱-بیماریهای کودکان ۲-رشد و تکامل کودکان ۳- توانبخشی عصبی-تکاملی کودکان ۴- مدیریت، نیازسنجی، برنامه ریزی، ارزشیابی ۵- روش تحقیق سوابق آموزشی ۲۳ سال سابقه تدریس، راهنمایی و مشاوره پایان نامه در مقاطع مختلف تحصیلی- در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یک سال سابقه معاونت آموزشی دانشگاه دو سال سابقه مدیریت گروه آموزشی علوم بالینی چندین فعالیت دانش پژوهی چند پژوهش در حوزه آموزش فعالیتهای پژوهشی ۲۳ سال سابقه تحقیق در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی و سایر سازمانها و نهادها سه سال سابقه معاونت پژوهشی دانشگاه یک سال سابقه ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری شش سال سابقه ریاست مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دو و نیم سال سابقه سرپرستی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مجری و/یا همکار اصلی چندین پروژه تحقیقی ملی/در سطح کشوری   مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..) مسئول صدای مشاور پزشکی ژنتیک- سازمان بهزیستی کشور از نیمه اول سال ۱۳۷۳ تا نیمه دوم سال ۱۳۷۴ مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیتها- سازمان بهزیستی کشور- از تیرماه سال ۱۳۷۴تا مهرماه ۱۳۸۰ معاون امور فرهنگی و پیشگیری- سازمان بهزیستی کشور-از مهرماه سال ۱۳۸۰ لغایت آذر ۱۳۸۴ معاون پژوهشی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – از دی ماه سال ۱۳۸۲ لغایت خرداد ماه ۱۳۸۴ و از بهمن ماه ۱۳۸۴ لغایت خرداد ۱۳۸۶ معاون مرکز توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از نیمه اول سال ۱۳۸۴ تا نیمه اول سال ۱۳۸۷ مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر -از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- از اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹ مدیر گروه آموزشی “علوم بالینی” دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – از مهرماه ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹ رییس مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-از دی ماه ۱۳۸۹ تا کنون معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-از بهمن ماه ۱۳۹۲ تا اسفند ۹۳ عضویت در مجامع علمی سازمان نظام پزشکی ایران-از سال ۱۳۶۸ انجمن پزشکان کودکان ایران- از سال ۱۳۷۱   انتشار مقاله در ژورنال ۱-«برسی تیتر آنتی بادی سرخیجه در دختران دبیرستانی شهر تهران بزرگ » – نویسنده اول – مجله حکیم چاپ ۱۳۷۹ ۲-«بررسی میزان شیوع مصرف سیگار وسن کشیدن اولین در دانش آموزان تهران»-نویسنده سوم – مجله حکیم – چاپ ۱۳۸۰ ۳-«بررسی آگاهی وباوردانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تأثیرات مصرف سیگار »- نویسند سوم – مجله اندیشه ورفتار چاپ ۱۳۸۲ ۴-«بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به ضایعات نخاعی» – نویسنده دوم – مجله دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی – چاپ ۱۳۸۳ عی، ۱(۱)، ۱۳۸۴۴. ۵-«لایه بندی جمعیت: نیاز به اولویت بندی در نظام رفاه و تامین اجتماعی (پیشنهاد مدل)-نویسنده پنجم-مجله فصلنامه حقوق تامین اجتماعی، ۱(۱)، ۱۳۸۴٫ ۶ .«جایگاه پیشگیری در نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی» – نویسنده اول – مجله فصلنامه حقوق تأمین اجتماعی، ۱(۱)، ۱۳۸۴ ۷- « بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت مراجعین به مراکز دولتی و مقایسه آن با مراکز خصوصی درمان اعتیاد استان کردستان»- نویسنده رابط (correspondent) – مجله حکیم، ۱۳۸۸ ۸- «مقایسه رضایت مشتری در کلینیک های توانبخشی سرپایی خصوصی و دولتی استان کردستان»-نویسنده سوم- فصلنامه علمی-پژوهشی توانبخشی، ۱۳۸۷ ۹- ” تدوین سند ملی کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی” – نویسنده اول و رابط – فصلنامه رفاه اجتماعی، ۹ (۳۲)، ۱۳۸۸. ۱۰- « استاندارد سازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختلالات تکاملی پرسشنامه سنین و مراحل ASQ»- نویسنده دوم و رابط- در کودکان تهرانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال ۹۱، دوره ۷۰ شماره ۷۷. ۱۱- « طراحی شاخصهای معتبر برای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در رشته های توانبخشی»-نویسنده دوم- توسعه آموزش در علوم پزشکی، سال ۹۱، دوره ۵ شماره ۹۹. ۱۲-« بررسی تاثیر آموزش handling به مراقبین در منزل، بر تکامل حرکتی ظریف در کودکان فلج مغزی ۶-۷۲ ماهه»-نویسنده سوم و رابط- پژوهش در علوم توانبخشی، سال ۹۱، سال ۸ شماره ۳۳. ۱۳-« کودکان دچار معلولیت و موانع حضور منظم در جلسات توانبخشی»-نویسنده سوم- پژوهش در علوم توانخبشی، سال ۹۱، دوره ۸ شماره ۵. ۱۴-« کودکان دچار معلولیت وانجام تمرینات توانخبشی در منزل: موانع پیروی از توصیه های درمانگران»-نویسنده سوم- فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، سال ۹۱، دوره سیزدهم شماره اول شماره مسلسل ۵۱۱. ۱۵-«مقایسه تعامل اجتماعی نوجوانان کم شنوای شاغل به تحصیل در مدارس تلفیقی و استثنایی»-نویسنده سوم- مراقبت های نوین، سال ۹۱، دوره ۹ شماره ۱۱. ۱۶-« گزارش بررسی ژنتیکی یک بیمار مبتلا به نشانگان آنجلمن با استفاده از روشهای MLPA و Array CGH»-نویسنده چهارم- ژنتیک در هزاره سوم، سال ۹۱، سال دهم شماره ۱۱. ۱۷-«شیرخواران در معرض خطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شمال و شرق تهران و فاکتورهای مرتبط با تاخیر تکامل حرکتی آنها»- نویسنده دوم- حکیم، ۱۲(۲)،۱۳۸۸۸. ۱۸-«تحلیل راهبردی وضعیت موجود در خصوص تکامل کودکان خردسال ایرانی (آنالیز SWOT) و راهبردها و فعالیت های پیشنهادی»-نویسنده اول-فصلنامه رفاه اجتماعی ۳۵-۱۳۸۹۹. ۱۹-«میزان پیروی والدین از برنامه های توانبخشی کودکان ناتوان در کلینیک های توانبخشی سرپایی شهر بیرجند»-نویسنده سوم-فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۳۹۰۰. ۲۰-«بررسی انواع فلج مغزی و اختلالات همراه در مناطق شمالی و شرقی شهر تهران»، نویسنده دوم، فصلنامه علمی-پژوهشی توانبخشی، ۱۲(۳)، ۱۳۹۰. ۲۱-آیا آزمون غربالگری دنور ۲ دارای پایایی و اعتبار مناسب برای غربالگری اختلالات تکاملی در کودکان صفر تا ۶ ساله شهر تهران هست؟ نویسنده دوم، فصلنامه پایش، سال دهم، شماره چهارم، پاییز، ۱۳۹۰ ۲۲-غربالگری تکاملی در کودکان ۴ تا ۶۰ ماهه شهر تهران با استفاده از آزمونهای غربالگری تکاملی دنور II و ASQ»-نویسنده دوم-فصلنامه علمی-پژوهشی توانبخشی، ۱۲(۳)، ۱۳۹۰۰. ۲۳-بررسی نیاز متخصصین توانبخشی برای آموزش تکامل کودکان (۰ تا ۸ ساله)»-نویسنده اول-مجله علمی پزوهشی پژوهان-۱۱(۴)-سال ۹۲. ۲۴-بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در سالمندان شهری و روستایی-نویسنده دوم-فصلنامه پایش-سال دوازدهم-شماره سوم-سال ۹۲. ۲۵-آیا شدت اضطراب در مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر از مادران کودکان عادی است؟ فصلنامه توانبخشی، دوره یازدهم، شماره پنجم، شماره مسلسل ۴۵، زمستان، ۱۳۸۹ ۲۶-ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به کم شنوایی نوجوانان، نویسنده سوم، فصلنامه توانبخشی، دوره سیزدهم، شماره پنجم، زمستانف شماره مسلسل ، ۱۳۹۱ ۲۷-مقایسه آزمون غربالگر دنور ۲ و پرسشنامه های سنین و مراحل در بخش تکامل حرکتی کودکان ۴ تا ۶۰ ماهه شهر تهران، نویسنده دوم، فصلنامه توانبخشی، دوره سیزدهم، شماره پنجم، زمستان، شماره مسلسل ،،۱۳۹۱ ۲۸-روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی، نویسنده چهارم، فصلنامه توانبخشی، دوره سیزدهم، شماره پنجم، زمستان، ۱۳۹۱ ۲۹-عوامل موثر بر تاخیر در مراجعه برای خدمات گفتار درمانی درکودکان ایرانی با اختلالات گفتار و زبان، نویسنده اول، فصلنامه توانبخشی، دوره چهاردهم، شماره ششم، زمستان، شماره مسلسل ۶۱، ۱۳۹۲ ۳۰-بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه روزمره زندگی و تطبیق منزل به والدین بر تکامل کودکان فلج مغزی ۱۵ تا ۶۰ ماهه، نویسنده سوم و رابط، فصلنامه توانبخشی، دوره چهاردهم، شماره ششم، زمستان، شماره مسلسل ۶۱، ۱۳۹۲ ۳۱-تدوین نسخه فارسی آزمون غربالگر سنجش تکامل کودکان «بیلی» و تعیین اعتبار و روایی آن، نویسنده چهارم، فصلنامه توانبخشی، دوره ۱۴، شماره ۶، ۱۳۹۲ ۳۲-بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه ی روزمره ی زندگی به مراقبین در منزل، و تطبیق منزل بر عملکرد حرکتی درشت در کودکان فلج مغزی ۱۵-۷۲ ماهه، نویسنده سوم، مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین، دوره ۸، شماره ۱، بهار، ۱۳۹۳ ۳۳-تاثیر درمان زودرس با داروی لیسکانتین یا پریمیدون برا کاهش تاخیر تکاملی کودکان مبتلا به سندرم Drowet و GEFS، نویسنده سوم، فصلنامه توانبخشی، دوره چهاردهم، شماره ششم، زمستان، شماره مسلسل ۶۱، ۱۳۹۲ ۳۴-معصومه زمانپور، نیکتا حاتمی زاده، روشنک وامقی، عنایت الله بخشی،نیازسنجی وسایل تکنولوژی کمک توانبخشی از نوجوانان دانش آموز کم شنوا – ناشنوا و والدین ایشان؛ شهر اهواز ۱۳۹۲، فصلنامه توانبخشی، دوره ۱۵, شماره ۴- ۱۰-۱۳۹۳ ۳۵-مقایسه دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره وضعیت آموزش بالینی رشته های توانبخشی در سال ۹۲-نویسنده دوم، نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی ۳۶- صدیقه امیرعلی اکبری، روشنک وامقی*، فیروزه ساجدی، حمیرا سجادی، حمید علوی مجد، سهیلا حاجی قاسمعلی، ارتباط وضعیت اقتصادی-اجتماعی، استرس درک شده، حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به کارگیری مدل تحلیل مسیر، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴٫ ۳۷-نادیا آذری، فرین سلیمانی، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی، حسین کریمی و همکاران، تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley، کومش، جلد ۱۸، شماره ۱(پیاپی ۶۱)، پاییز ۱۳۹۵۵٫ ۳۸- روشنک وامقی، صدیقه امیرعلی اکبری، فیروزه ساجدی، حمیرا سجادی، حمید علوی مجد، سهیلا حاجی قاسمعلی، مقایسه استرس و حمایت اجتماعی دکر شده مادران کودکان ۶ تا ۱۸ ماهه با تاخیر تکاملی و تکامل طبیعی، مجله دانشکده پرستاری و مامان دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره ۲۱۱، شماره ۳، ۱۳۹۴، ۷۴-۸۷٫ ۳۹- فیروزه ساجدی، روشنک وامقی، سهیلا شهشهانی، نادیا آذری، انوشیروان کاظم نژاد، غربالگری تکامل حیطه فردی-اجتماعی کودکان ۴ تا ۶۰ ماهه با استفاده از آزمون غربالگری تکاملی دنور ۲ و پرسشنامه سنین و مراحل، فصلنامه توانبخشی، دوره ۱۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴۴٫ ۴۰- روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، فریبا یادگاری ،طلیعه ظریفیان ،سهیلا شهشهانی پور، نیکتا حاتمی زاده، مرتضی فرازی، اکبر دارویی، فرین سلیمانی ،نادیا آذری، نیره مهدی پور، عطیه اشتری، رباب تیموری، تدوین پروتکل مداخلات به هنگام در تاخیر تکامل گفتار و زبان کودکان خردسال: یک تجربه منحصر به فرد در کشور، فصلنامه توانبخشی ،دوره ۱۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴٫ ۴۱-زهره زنگویی، روشنک وامقی*، نیکتا حاتمی زاده، مهشید فروغان، مهدی رهگذر، رابطه ویژگیهای شغلی و سلامت روان در کارشناسان توانبخشی مرکز دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره ۵۸۸٫ ۴۲- ساغر قاسمی فیروزآبادی، روشنک وامقی، رکسانا کریمی نژاد، پیام جمالی ،فیروزکوهی مقدم، دهقانی، حسنی نجم آبادی، فرخنده بهجتی، بررسی تنوع تعداد کپی ژنومی (CNV) در بیماران ایرانی مبتلا به اوتیسم اسپورادیک با استفاده از تکنیک های MlPA، و array-CGH، ژنتیک در هزاره سوم، جلد ۱۴۴، شماره ۱، زمستان ۲۰۱۶، شماره صفحه ۲۶٫   1- “Neuro-developmental outcome in 4-18 month old infants in a geographical population : perinatal & neonatal risk factors” – Archives of Iranian Medicine. 2-Soleimani, F., Vameghi, R., Hemmati, S., Salman Roghani, R. Perinatal and neonatal risk factors for neuro developmental oucome in infants in Karaj, Archives of Iranian Medicine, 12(2), 2009. 3-Sajedi, F., Vameghi, R., Mohseni Bandpei, M.A., Alizad, V., Hemmati S.G., Motor developmental delay in 7500 Iranian infants: prevalence and risk factors, Iranian Journal of Child Neurology, 3(3), 2009. 4-Vameghi, R., Mohammad, K., Karimloo, M., Soleimani, F., Sajedi, F. Comparison between the effects of health education through face to face teaching and educational movies, on knowledge and practice in suburban women of child-bearing age in Tehran city, Iranian Journal of Public Health, 2010. 5- Vameghi,R., Hatamizadeh,N. , Sajedi,F., Shahshahanipoor, S., Kazemnejad, A. Production of a native developmental screening test: the Iranian experience. Child: care, health and development, 2010. 6- Soleimani,F., Vameghi, R., Biglarian, A., Daneshmandan N. Risk factors associated with cerebral palsy in children born in eastern and northern districts of Tehran. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2010. 7- Shahshahani, S., Vameghi R., Azari, N., Sajedi, F., Kazemnejad A.Validity and Reliability Determination of Denver Developmental Screening Test-II in 0-6 year-olds in Tehran. Iranian Journal of Pediatrics, 2010. 8- Vameghi, R., Niksirat, Z., Hatamizadeh, N., Kazemnejad, A. Health-related quality of life in retired older people in Tehran city. Journal of Applied Gerontology. 31(2), 2012. 9- Soleimani, F., Kazemnejad, A., Vameghi, R. Risk factor profiles of adverse neuromotor outcome in infants. Iranian Journal of Child Neurology. 2010, 4(4). 10- Shahshahani S., Sajedi F., Azari N., Vameghi R., Kazemnejad A., Tonekaboni S.H., Evaluating the Validity and Reliability of PDQ-II and Comparison with DDST-II for Two Step Developmental Screening. Iranian Journal of Pediatrics, 21(3)2011. 11- Hatamizadeh N., Jafary P., Vameghi R., Kazemnejad A. Factors Affecting Client Satisfaction and Dissatisfaction in Out-Patient Rehabilitation Centers in Kurdistan Province in Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal. 14(2), 2012. 12- Hatamizadeh N., Mirkhani S.M., Makarem A., Petrami A., Vameghi R. Outcomes of Receiving a Master’s degree in Rehabilitation Management on Graduates’ Professional Lives, Iranian Rehabilitation Journal 11(14). 13- Soleimani F., Vameghi R. Rassafiani M., Akbar Fahimi N. Cerebral Palsy: motor types, gross motor function an associated disorders, Iranian Rehabilitation Journal 11(14). 14- Shahshahani S., Vameghi R., Azari N., Sajedi F., Kazemnejad A. Comparing the results of developmental screening of 4-60 year-old children in Tehran using ASQ &PDQ, Iranian Rehabilitation Journal 11(14). 15-R Vameghi, A Shams, P Shamsipour Dehkordi, The effect of age, sex and obesity on fundamental motor skills among 4 to 6 year-old children, Pak J Med Sci, 2013, 29(2): 586-589. 16-R Vameghi, A Shams, P Shamsipour Dehkordi, Relationship between age, sex, and body mass index with fundamental motor skills among 3 to 6 year-old children, Medicinski Glasnik/str. 7-15. 17-F Sajedi, R Vameghi, A Kraskian Mujembari, Prevalence of undetected developmental delays in Iranian children, Child: Care, Health and Development, doi: 10.1111/cch.12042 18-F Sajedi, M Ahmadlou, R Vameghi, M Gharib, S Hemmati, Linear and nonlinear analysis of brain dynamics in children with cerebral palsy, Research in Developmental Disabilities, 2013, 34, 1388-1396. 19-S Hemmati, M Ahmadlou, M Gharib, R Vameghi, F Sajedi, Down Syndrome’s brain dynamics: analysis of fractality in resting state, Cognitive Neurodynamics, doi: 10.1007/s11571-013-9248-y. 20-M Ahmadlou, M Gharib, S Hemmati, R Vameghi, F Sajedi, Disrupted Small-World Brain Network in children with Down Syndrome, Clinical Neurophysiology, doi: 10.1016/j.clinph.2013.03.004. 21- F Soleimani, R Vameghi, A Biglarian, Antenatal and intrapartum risk factors for cerebral palsy in term and near-term newborns, Archives of Iranian Medicin, 16(4), 2013. 22-R Vameghi, F Sajedi, A Kraskian Mojembari, A Habibollahi, H Lornejad, B Delavar, Cross-Cultural Adaptation, Validation and Standardization of Ages and Stages Questionnaire (ASQ) in Iranian Children, Iranian J Publ Health, 42(5), 2013. 23- Identification of Chromosome Abnormalities in Subtelomeric Regions Using Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification (MLPA) Technique in 100 Iranian Patients With Idiopathic Mental Retardation, Iranian Red Crescent Medical Journal, 2013, 15(10). 24- Farin Soleimani, Roshanak Vameghi, Akbar Biglarian, Mehdi Rahgozar, Prevalence of motor developmental disorders in children in Alborz province Iran in 2010, Iranian Red Crescent Medical Journal, 16 (12): e16711, published online 2014, Dec. 25 25- Mohammad Hadadi, Mohammad Ebrahim Mousavi, Shima Fardipour, Roshanak Vameghi, Mosood Mazaheri, Effect of soft and semirigid ankle orthoses on star excursion balance test performance in patients with functional ankle instability, Journal of Science and Medicine Sport, 17: 430-3, 2014 26- Mohammad Hadadi, Kamiar Ghoseiri, Roshanak Vameghi, The effects of thigh corset with side bars suspension in a subject with transtibial amputation: a biomechanical investigation, Journal of UOEH 35(4): 259-265, 2013 27- Farkhondeh Behjati, Saghar Ghasemi Firouzabadi, Roxana Kariminejad, Roshanak Vameghi, Firouzeh Sajedi, Yousef Shafaghati, Behrouz Ebrahimizadeh Ghasemlou, Azadeh Shojaie, Peyman Jamali, Ideh Bahman, Hossein Najmabadi, Genomic characterization of some Iranian children with idiopathic mental retardation using array comparative genomic hybridization, Indian Journal of Human Genetics, vol. 19, issue 4, 2013 28- F Soleimani, R Vameghi, A Kazemnejad, N Akbar Fahimi, Z Nobakht, M Rassafiani Psychometric properties of the Persian version of cerebral palsy quality of life questionnaire for children, Iranian Journal of Child Neurology, vol. 9, no.1, Winter, 2015 29- Shahrzad Pakjouei, Roshanak Vameghi, Masumeh Dejman, Meroe Vameghi, Satisfaction and related factors among the service users of private rehabilitation centers , Iranian Rehabilitation Journal, vol.12, no. 22, 2014 30- Ali Abbaskhanian, Vahid Rashedi, Ataollah Delpak, Roshanak Vameghi, Masoud Gharib, Rehabilitation interventions for children with cerebral palsy: a systematic review, Journal of Pediatrics Review, 3(1):e361, 2015-04-11 31- Roshanak Vameghi, Mahnaz Haji Bakhtiari, Peymaneh Shirinbayan, Nikta Hatamizadeh, Akbar Biglarian, Delayed Referral in children with Speech and Language Disorders for Rehabilitation Services, Iranian Rehabilitation Journal, 13, 23 (3), 2015. 32- Nafise Aleboye, , Roshanak Vameghi , Kianoush Abdi , Pouria Reza Soltani, Factors affecting Job Motivation from the viewpoints of staff and managers in Semnan Welfare, Iranian Rehabilitation Journal, Iranian Rehabilitation Journal, 13, 23 (3), 2015. 33- Saeideh Saadati Borujeni, Nikta Hatamizadeh, Roshanak Vameghi, Adis Kraskian, Hearing loss related quality of life in adolescents with hearing loss, Iranian Rehabilitation Journal, 12(23), 2015 34-Reza Kariminejad, Vameghi Roshanak, Abdi Kianoosh, Bakhshi Enayatollah, Comparing the viewpoints of clinical educators and students toward the status of clinical training in Rehabilitation disciplines at the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences: 2013-14, Strides in Development of Medical Education, 2015. 35-Nahid Rahmani, Mohammad Ali Mohseni-Bandpei, Roshanak Vameghi, Mahyar Salavati, Iraj Abdollahi , Application of ultrasonography in the assessment of skeletal muscles in children with and without neuromuscular disorders: A systematic review, Ultrasound in Medicine and Biology, 2015, 41 (9): 2275-2283. 36-Roshanak Vameghi, Sedigheh Amir Aliakbari, Homeira Sajjadi, Firoozeh Sajedi, Hamid Alavimajd, Correlation Between Mother’s Depression and Developmental Delay in Infants Aged 6-18 months. Global Journal of Health Science, 2016, 8(5): 11-18. 37-Sara Movahedazarhouligh, Roshanak Vameghi, Nikta Hatamizadeh, Enayatollah Bakhshi, Seyed Muhammad Mousavi Khatat, Feasibility of telerehabilitation implementation as a novel experience in rehabilitation academic centers and affiliated centers in Tehran: assessment of rehabilitation professionals’ attitudes, International Journal of Telemedicine and Applications, 2015, doi.org/10.1155/2015/468560. 38-Sara Movahedazarhouligh, Roshanak Vameghi, Nikta Hatamizadeh, Enayatollah Bakhshi, Seyed Muhammad Mousavi Khatat, The Level of Awareness of Rehabilitation Professionals Employed in Rehabilitation Academic Centers Regarding Tele-Rehabilitation Technology, Iranian Rehabilitation Journal, 2015, 13 (2): 57-61. 39-Roshanak Vameghi; Firoozeh Sajedi; Soheila Shahshahani; Akbar Biglarian, Validity and Reliability Determination of Parents Evaluation of Developmental Status (PEDS) in 4-60 Months old Children in Tehran, Iranian Rehabilitation Journal, 2015, 13 (2): 62-67. 40- Roshanak Vameghi, Sedigheh Amiraliakbari, Firoozeh Sajedi, Homeira Sajjadi, Hamid AlaviMajd, Path analysis Association between Domestic Violence, Anxiety, Depression and Perceived Stress in Mothers and Children’s Development, Iranian Journal of Child Neurology, Autumn 2016, 10(4): 36-48. 41- Firoozeh Sajedi, Mahbobeh Ahmad Doulabi, Roshanak Vameghi, Alireza Akbarzadeh Baghban, Mohammad Ali Mazaheri, Zohreh Mahmodi, Erfan Ghasemi, Development of Children in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis, Global Journal of Health Science, 2016, 8(8). 42- Farin Soleimani, Nadia Azari, Roshanak Vameghi, Firoozeh Sajedi, Soheila Shahshahani, Hossein Karimi, Adis Kraskian, Amin Shahrokhi, Robab Teymouri, Masoud Gharib, Is the Bayley Scales of Infant and Toddler Developmental Screening Test, Valid and Reliable for Persian Speaking Children?, Iranian Journal of Pediatrics, published online July 2016, e5540, doi: 10.5812 ijp.5540. 43- Firoozeh Sajedi, Roshanak Vameghi, Mahbobeh Ahmadi Doulabi, Alireza Akbarzadeh Baghban, Mohammad Ali Mazaheri, Nasrin Nazari, Review of Structural Social Determinants of Health in Early Childhood Development, Iranian Rehabilitation Journal, Autumn 2015, 13(3). 44- Firoozeh Sajedi, Mahbobeh Ahmadi Doulabi, Roshanak Vameghi, Mohammad Ali Mazaheri, Alireza Akbarzadeh Baghban, Relationship of Mothers’ Psychological Status with Development of Kindergarten Children, Iranian Journal of Child Neurology, Summer 2016. 10(3): 61-72. 45- Under Press: Copy Number Variants in Patients with Autism and Additional Clinical Features: Report of VIPR2 duplication and a Novel Microduplication Syndrome, Molecular Neurobiologyy. 46- Under Press: A psychometric study of the Bayley Scales of Infant and Toddler Development Test in Persian Language Children, Iranian Journal of Child Neurologyy. 47- Under Press: Comparing the results of developmental screening of 4-60 months old children in Tehran by using ASQ and PEDS, Iranian Journal of Pediatricss. چاپ کتاب و تالیف ۱- عضو هیأت مولفین کتاب “اصول و مبانی ژنتیک بالینی ” انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور چاپ۱۳۷۷ ۲-تالیف کتابچه آموزشی “معیارهای طبیعی رشد کودکان” انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور چاپ۱۳۷۳ ۳-تالیف کتابچه آموزشی “۱۰ نکته ی مهم در پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی کودکان ” انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور چاپ۱۳۷۳ ۴- تالیف کتابچه آموزشی”دیابت کودکان و جوانان و پیشگیری از عوارض آن “” انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور چاپ۱۳۷۳ ۵-تالیف کتابچه آموزشی«آنچه خانمهاباید بدانند»_ انتشارات معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور چاپ اول ۱۳۷۶- چاپ دوم ۱۳۷۷ ۶-تالیف “مجموعه آموزشی چگونه می توانفرزند سالم داشت : توصیه های دوران بارداری -پرهیز هاییی دوران بارداری – مواظبت از کودک » – انتشارات اموار فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور چاپاول ۱۳۷۶- چاپ دوم ۱۳۷۷ ۷-تالیف کتاب ” غربالگری ، تشخیص و مداخله زودرس در اختلا لات تکاملی کودکان” دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی – چاپ ۱۳۸۵ ۸- ترجمه کتاب”Prechtl’s Method for qualitative assessment of general movements in infants”-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ ۱۳۸۹ ۹- عضو هیات مترجمین کتاب “Development and Behavior in Children”- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ سال ۱۳۸۹ ۱۰- ترجمه کتاب «نمو، فعالیت بدنی و رشد حرکتی در کودکان پیش از بلوغ-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ سال ۱۳۹۳٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *