تازه‌ها

۱۶ تیر ۱۳۹۳

رفتار و توانمندی‌های کودک در اولین روزهای زندگی

رفتار نوزاد وقتی نوزاد در آغوش شما یا در کنارتان قرار می‌گیرد، متوجه خواهید شد که درست مانند زمانی که در رحم بوده است، خود را جمع و دست و پاهایش را خم می‌کند و تا نزدیکی بدنش بالا می‌آورد. انگشتانش را نیز محکم گره می‌کند. پاهایش به طور طبیعی […]
۱۶ تیر ۱۳۹۳

ختنه کردن نوزاد پسر

اگر نوزاد پسر باشد، باید برای انجام ختنه او تصمیم بگیرید. ختنه یک رسم مذهبی است که هزاران سال است انجام می‌گیرد. از نظر پزشکی اطلاعات جدید نشان داده است که ختنه منافع زیادی دارد و نوزادان پسری که ختنه شده اند، درمقایسه با ختنه نشده‌ها، کمتر دچار عفونت مجاری […]
۱۰ تیر ۱۳۹۳

پذیرش نوزاد توسط فرزند بزرگتر

وقتی فرزند جدید وارد منزل می‌شود انتظار شما این است که فرزند بزرگترتان احساس غرور کند و حامی او باشد. بعد از ورود نوزاد جدید، فرزند بزرگتر حس می‌کند  وجودش به فراموشی سپرده شده است، هنوز ناراحتی ناشی از بستری شدن مادر در بیمارستان، به خصوص اگر این اولین جدایی […]